Nyemission i

Lappland Goldminers AB

Ej tillgängligt

Lappland Goldminers har säkrat ett antal guldfyndigheter längs Guldlinjen i Västerbotten. Bolagets strategi är att utveckla ett lönsamt producerande guldbolag med centralt lokaliserade processanläggningar i Fäboliden i Sverige och området Haveri i Finland, som försörjs av malm från en eller flera gruvor genom egen prospektering alternativt ackvisition.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt för befintliga aktieägare. Dock har aktieägare som representerar cirka 23,5 miljoner aktier i Bolaget har muntligen förbundit sig att inte utnyttja sina teckningsrätter i aktuell emission, då dessa aktieägare tecknade aktier i den riktade nyemission som genomfördes under februari 2009

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Lappland Goldminers AB hittades