Nyemission i

Labs2 Group AB

Ej tillgängligt

Labs2 är en koncern som med teknik, operatörskunskap och egna utvecklingsresurser skapar bättre bredbandsaffärer åt sina uppdragsgivare.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:1

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Hela emissionsvolymen är säkrad via teckningsförbindelser ingångna av styrelseledamöter och ledande befattningshavare samt emissionsgarantier utställda av ett garantkonsortium bestående av externa investerare. Ersättningen till garantkonsortiet uppgår till 8 procent av garanterat belopp.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Labs2 Group AB hittades