Nyemission i

Krona Public Real Estate AB

Ej tillgängligt

Krona Public Real Estate äger en portfölj med samhällsfastigheter i Kongsberg beläget cirka 8 mil sydöst om centrala Oslo. Fastighetsportföljen omfattar sex fastigheter med en uthyrningsbar area om cirka 38 700 m2 varav cirka 26 000 m2 avser lokaler och 12 700 m2 avser en fristående parkeringsanläggning.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Apportemission.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Obs, 15 april 2024 är bara ett dummy-datum. Den 1 mars 2024 meddelade Krona Public Real Estate att de ska köpa fastighetsportföljer för 890,5 Mkr och betala med aktier. Parterna avser att ingå bindande aktieöverlåtelseavtal under perioden mars-april 2024. Tillträde planeras att ske efter det att årsstämma i bolaget godkänt transaktionerna.

Krona Public Real Estate har tecknat en avsiktsförklaring avseende att genomföra två förvärv av fastighetsportföljer. Det ena förvärvet avses ske från bolagets största aktieägare Stenhus Fastigheter i Norden AB, och omfattar fastigheter till ett värde om totalt cirka 329,6 MSEK. Det andra förvärvet avses ske från dotterbolag till Sterner Stenhus Holding AB, som delägs av bolagets styrelseordförande Tomas Georgiadis, dotterbolag till JSR Utveckling 1 AB samt det noterade fastighetsbolaget Nischer Properties AB, till ett värde om totalt cirka 560,9 MSEK.

Uppdatering: Kommunikationen från bolaget är något otydlig, men om vi förstår saken rätt så kommer inte denna emission att genomföras.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Krona Public Real Estate AB hittades