Nyemission i

Klövern AB

Ej tillgängligt

Klövern är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige med kommersiella lokaler som inriktning.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Allmänheten i Sverige och institutionella investerare i Sverige och utomlands, inklusive Klöverns befintliga aktieägare, har möjlighet att teckna preferensaktier i erbjudandet.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Swedbank Corporate Finance är finansiell rådgivare och MAQS Law Firm Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Klövern i samband med erbjudandet.

Uppdatering: Teckningstiden för institutioner har förkortats till kl12.00 den 26 september 2012.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Aktier i fastighetsbolag är köpvärda

Klövern, Kungsleden, Fabege och Whilborgs, samt Hemfosa, är fastighetsaktierna som just nu är köpvärda. Analytikerna tittar även närmare på marknaden för fastigheter.