Nyemission i

Kjell Group AB

Ej tillgängligt

Kjell & Company säljer hemelektroniktillbehör via butiker och internet.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktas till institutionella investerare i Sverige och i utlandet samt till allmänheten i Sverige. Allmänheten utgörs i detta fall av de som är kunder hos Nordnet och Carnegie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Kjell Group noteras på First North den 16 september 2021.

AMF Fonder, Carnegie Fonder, Fosielund Holding, Lazard Asset Management, LMK Venture Partners, RoosGruppen och Strand Kapitalförvaltning har åtagit sig att förvärva aktier i erbjudandet för ett belopp om totalt 523 miljoner kronor.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Bra uppsida i Kjell & Company-aktien anser Affärsvärlden

Affärsvärldens analytiker ger en köprekommendation till Kjell & Company-aktien, ser en uppsida på 65 procent i aktien i ett huvudscenario.

Kjell & Companys erbjudande inför noteringen får teckna-rekommendation av analytiker

Kjell & Company ska notera sina aktier. Affärsvärldens analytiker har tittat närmare på erbjudandet och ger en teckna-rekommendation, vilket även Dagens Industri och Börsveckan gör.

Fem kommande noteringar i närtid

Fem kommande noteringar i närtid är Hilbert Group, CS Medica, Söder Sportfiske, Kiliaro och Kjell & Company.