Nyemission i

Kiwok Nordic AB

Ej tillgängligt

Kivok Nordics affärsidé är att med ensamrätt marknadsföra och sälja tjänsten BodyKom Series EKG (patientutrustning samt analysfunktion) till vårdgivare i de nordiska länderna, dvs i Sverige, Danmark, Finland och på Island.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:30

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Kiwok Nordic AB hittades