Nyemission i

Kiwok Nordic AB

Ej tillgängligt

Kivok Nordics affärsidé är att med ensamrätt marknadsföra och sälja tjänsten BodyKom Series EKG (patientutrustning samt analysfunktion) till vårdgivare i de nordiska länderna, dvs i Sverige, Danmark, Finland och på Island.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Utan företrädesrätt.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Kiwok planerar för att bolagets aktie ska listas på lämplig marknadsplats under fjärde kvartalet 2012.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Kiwok Nordic AB hittades