Nyemission i

Kiwok Nordic AB

Kivok Nordics affärsidé är att med ensamrätt marknadsföra och sälja tjänsten BodyKom Series EKG (patientutrustning samt analysfunktion) till vårdgivare i de nordiska länderna, dvs i Sverige, Danmark, Finland och på Island.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Utan företrädesrätt.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Kiwok Nordic AB gör även en apportemission (183 632 000 aktier) för att köpa Kiwok Ltd.

Uppdatering: Företaget förlänger teckningstiden till den 13 juni 2011.

Uppdatering: Teckningstiden förlängs till den 1 juli 2011.

Uppdatering: Kiwoks nyemission avslutades i oktober 2011. Företaget fick in 2,2 Mkr.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Kiwok Nordic AB hittades