Nyemission i

Kinda Brave Entertainment Group AB

Kinda Brave Entertainment är ett gamingbolag med flera spelstudios (Windup Games, Ember Trail, Dinomite och Gnomad) och även en mindre förlagsverksamhet.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Öppen för allmänheten. En (1) unit består av tre (3) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1 och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO2.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Kinda Brave Entertainment Group noteras på First North den 3 juni 2024.

Inför Erbjudandet har kontanta teckningsåtaganden om cirka 13,6 MSEK lämnats medan teckningsåtaganden om cirka 16,6 MSEK har lämnats i form av föremissionslån. Teckningsåtaganden som lämnats i form av föremissionslån kommer kvittas till fullo, tillsammans med upplupen ränta, mot teckning av nya units i samband med Erbjudandet.

En (1) teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie under perioden från och med den 1 oktober 2024 till och med den 15 oktober 2024, till 5,50 SEK, motsvarande 110 procent av noteringskursen i Bolagets aktie på First North.

En (1) teckningsoption av serie TO2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie under perioden från och med den 3 mars 2025 till och med den 17 mars 2025, till 6,25 SEK, motsvarande 125 procent av noteringskursen i Bolagets aktie på First North.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Kinda Brave Entertainment Group AB hittades