Kinda Brave tecknar viktigt term sheet för sitt avgörande spel

Högsta prioritet för det nynoterade gamingbolaget Kinda Brave är att få ett förlagsavtal för sin flaggskeppstitel. Igår kväll ingick man ett term sheet som ska leda fram till ett avtal som ger 3,8 miljoner USD.

Kinda Brave Entertainment noterades på First North tidigare denna månad. En centralt avgörande faktor för bolagets finansiering är att få ett förlagsavtal för sitt flaggskeppsspel. Under fredagskvällen meddelade Kinda Brave att de har tecknat ett term sheet för ett förlagsavtal med en europeisk spelförläggare.

Kinda Brave skriver att de har förhandlat en potentiell förlagsaffär med en handfull aktörer under de senaste nio månaderna avseende flaggskeppstiteln. Som ett led i att färdigställa ett avtal ingick bolaget igår kväll ett icke-bindade term sheet.

Det slutliga avtalet ska enligt term-sheet innefatta en exklusiv rätt för förläggaren till de globala rättigheterna för att distribuera och sälja flaggskeppstiteln, på alla globala plattformar på PC och konsol.

Enligt term-sheet förväntas Kina Braves dotterbolag Windup erhålla en ersättning om sammanlagt 4,5 miljoner USD. Av det beloppet avses 3,8 miljoner USD betalas ut kontant, förutsatt att bolaget levererar vissa överenskomna milstolpar för utvecklingen av flaggskeppstiteln. Resterande summa avses användas för att täcka förläggarens kostnader för en dedikerad marknadsföring av flaggskeppstiteln, allmänna förlagsrelaterade kostnader, arbete med kvalitetssäkring av produkten i förhållande till förläggandet etc.

”Detta understryker potentialen i vårt flaggskeppsprojekt, som leds och utvecklas av talangfulla individer med tidigare framgångar på den stora scenen. Framöver kommer vårt fokus att ligga på att slutföra förhandlingarna kring ett slutgiltigt avtal.” – VD, Christian Kronegård.

Kinda Brave Entertainment Group AB

Kinda Brave Entertainment är ett gamingbolag med flera spelstudios (Windup Games, Ember Trail, Dinomite och Gnomad) och även en mindre förlagsverksamhet.