Nyemission i

Karo Pharma AB

Ej tillgängligt

Karo Pharma är ett health care-företag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek, dagligvaruhandeln och direkt till sjukvården. Karo Pharma hette tidigare Karo Bio AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 3:2

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Företrädesemissionen är säkerställd till 100 %, givet sedvanliga villkor. Azimuth Opportunity Ltd., Storford Limited, Ponderus Invest AB och Carnegie har garanterat ett belopp motsvarande totalt cirka 330 miljoner kronor. Därutöver har styrelsens ordförande Bo Håkansson och bolagets VD Fredrik Lindgren meddelat sina avsikter att teckna sig för sina respektive delar i företrädesemissionen. - Handel med teckningsrätter 2-13 december 2010.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Karo Pharma AB hittades