Nyemission i

KappAhl AB

Ej tillgängligt

KappAhl är en ledande modekedja med över 370 butiker i Sverige, Norge, Finland, Polen och Tjeckien. KappAhl säljer prisvärt mode för många människor – kvinnor, män och barn – och riktar sig särskilt till kvinnor 30-50 år med familj.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:1.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Företrädesemissionen är i sin helhet säkerställd via teckningsåtaganden och garantier från befintliga aktieägare samt externa garanter.

Dutot Ltd., Mellby Gård AB, Ferd AS, Jula AB och Håkan Westin har åtagit sig att teckna sig för sin respektive pro rata andel i företrädesemissionen, vilket motsvarar totalt cirka 34,9 procent av företrädesemissionen. Dutot Ltd., Ferd AS och Håkan Westin har åtagit sig att garantera ett belopp motsvarande cirka 41,4 procent av företrädesemissionen, vilket innebär att befintliga aktieägare har lämnat teckningsåtaganden och garantier avseende totalt cirka 76,3 procent av företrädesemissionen. Dessutom har Italo Invest AB, Sawajpore AB, Mount Mitchell AB, Lindgate Industri AB och Independia AB (Jan Samuelson) förbundit sig att garantera ett belopp motsvarande cirka 23,7 procent av företrädesemissionen.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till KappAhl AB hittades