Nyemission i

Junebud AB

Junebud är ett spelutvecklingsbolag som är verksamt inom segmentet Free-to-Play och utvecklar just nu ett socialt MMO-spel som heter Million Morning, som spelas direkt i webbläsaren.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 2:3. För varje 1 befintlig aktie, oavsett serie, 1 teckningsrätt. 3 teckningsrätter berättigar till teckning av 2 nya B-aktier.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Handel med teckningsrätter 31 maj - 9 juni 2010.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Junebud AB hittades