Nyemission i

Jumpgate AB

Ej tillgängligt

Jumpgate är verksamt inom gaming och består av Tableflip Entertainment, Tivola Games och gameXcite. Jumpgate AB hette tidigare Three Gates AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 99:100. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie. Ett hundra (100) teckningsrätter ger innehavaren rätt att teckna nittionio (99) nyemitterade aktier.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Företrädesemissionen omfattas till 100 procent av teckningsförbindelser, teckningsavsikter och garantiåtaganden. Teckningsförbindelser och teckningsavsikter uppgår till cirka 6,5 MSEK, motsvarande cirka 22,7 procent av Företrädesemissionen, Bottengarantin uppgår till cirka 16,4 MSEK, motsvarande cirka 57,3 procent av Företrädesemissionen, och Toppgarantin uppgår till cirka 5,7 MSEK, motsvarande 20 procent av Företrädesemissionen.

För Bottengarantin utgår en garantiersättning om fjorton (14) procent av garanterat belopp och erläggs i form av nyemitterade aktier i Bolaget. För Toppgarantin utgår en garantiersättning om tjugo (20) procent av garanterat belopp och erläggs i form av nyemitterade aktier i Bolaget. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser eller teckningsavsikter.

Jumpgate gör även en kvittningsemission på 7,2 Mkr.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Tre gamingbolag gör företrädesemissioner

Det är just nu tre bolag inom gaming som gör företrädesemissioner, nämligen Jumpgate, Starbreeze och Sozap. Även om alla tre är verksamma inom gaming så skiljer de sig åt rejält.

Intervju med spelföretaget Three Gates som står inför en notering

Spelföretaget Three Gates står inför en notering och gör just nu en nyemission. Vi har intervjuat företagets VD Don Geyer för att få veta lite mer.