Nyemission i

Josab Water Solutions AB

Ej tillgängligt

Josab Water Solutions tillverkar och säljer vattenreningslösningar baserade på bolagets patent med det filtermaterialet Aqualite. Josab Water Solutions AB hette tidigare Josab International AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 2:1. Nuvarande aktieägare har dessutom företräde att köpa de aktier, som övriga aktieägare valt att avstå från att teckna.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Josab Water Solutions AB hittades