Nyemission i

JonDeTech Sensors AB

Ej tillgängligt

JonDeTech utvecklar och säljer IR-sensorer med fokus på volymmarknaden. Bolagets IR-sensorer är väldigt små jämfört med konventionella och kan integreras på många olika ställen.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Teckning sker via Nordnet. Det går att teckna via vissa andra förvaltare, det är dock ej specificerat vilka utan man ombeds höra med sin förvaltare.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Beräknad första dag för handel på Nasdaq First North är den 25 maj 2018.

Bolaget har erhållit teckningsåtaganden från ett antal befintliga aktieägare och externa investerare om cirka 20 MSEK, motsvarande cirka 66,7 procent av emissionsbeloppet.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Sensorer, spel, solenergi, medicinsk behandling och magasinapp mot notering

Fem företag som ska notera sina aktier är JonDeTech, Zordix, United Sun Systems, Stayble Therapeutics och Readly.