Nyemission i

iZafe Group AB

Ej tillgängligt

iZafe Group är ett bolag som utvecklar digitala lösningar för en tryggare läkemedelshantering och ökad säkerhet på arbetsplatsen. iZafe Group AB hette tidigare MediRätt AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktad till Patrik Björn och Stefan Wård (via bolag).

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Bolaget kommer även att ge ut teckningsoptioner av serie TO14B till alla aktieägare. Innehav av elva (11) aktier på avstämningsdagen medför att aktieägare tilldelas en (1) teckningsoption av serie TO14B. iZafe Group kommer att totalt att emittera sammanlagt 25 053 288 teckningsoptioner av serie TO14B. En (1) teckningsoption av serie TO14B berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie i Bolaget under perioden som löper från och med den 30 september 2024 till och med den 14 oktober 2024. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna av serie TO14B uppgår till 70 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen för Bolagets B-aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 13 september 2024 till och med den 26 september 2024, dock lägst aktiens kvotvärde (för närvarande 0,20 SEK) och högst 0,30 SEK.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till iZafe Group AB hittades