Nyemission i

Iterata AB

Ej tillgängligt

Iterata har ett dotterbolag, Biosensor Applications International AB, som går på sparlåga. Utöver det har bolaget planer på annan verksamhet. Iterata AB hette tidigare Biosensor Applications Sweden AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 5:1, gäller A-aktier.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Huvudägaren Transferator AB har ställt sig positiv till att teckna sin ägarandel (26%) i nyemissionen. Styrelsen avser söka externa garanter på hela emissionsbeloppet och förhandlingar pågår.

Uppdatering: Biosensor Applications Sweden AB har i den pågående nyemissionen säkerställt 100% teckning genom skriftliga garantiavtal samt en teckningsförbindelse. Totalt emissionsbelopp uppgår till 3 317 Tkr.

Teckningsförbindelsen om 26,8% (890 Tkr) av emissionen har erhållits från huvudägaren Transferator AB (Publ). Garantiåtagandena uppgår såldes till resterande 73,2% (2 427 Tkr) av emisionen och garanterna är Jakob Johansson (ledamot i styrelsen), Johan Grip, Per Landin, Micha Gottfarb, Fredrik Vojbacke (tf. VD och ledamot i styrelsen) samt Tommy Trollborg (Ordf. i styrelsen).

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Iterata AB hittades