Nyemission i

Iterata AB

Iterata har ett dotterbolag, Biosensor Applications International AB, som går på sparlåga. Utöver det har bolaget planer på annan verksamhet. Iterata AB hette tidigare Biosensor Applications Sweden AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 11:1. För varje 1 befintlig aktie, oavsett serie, erhålls 11 teckningsrätter. 1 teckningsrätt berättigar till teckning av 1 stamaktie serie A.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Uppdatering: Biosensor har den 9 december erhållit teckningsförbindelse och emissionsgarantier som motsvarar hela emissionsbeloppet.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Iterata AB hittades