Nyemission i

Invisio Communications AB

Utveckla, marknadsföra och sälja headset-produkter för ljudkommunikation. Invisio Communications AB hette tidigare Invision Headsets AB. Invisio Headsets AB hette tidigare Nextlink AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:3. Aktieägare erhåller 1 teckningsrätt för varje 1 innehavd aktie. 3 teckningsrätter berättigar till teckning av 1 ny aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Teckningsförbindelser och emissionsgarantier har erhållits motsvarande 90,7 procent av emissionsbeloppet. Återstoden, motsvarande 9,3 procent av emissionsbeloppet, innehas av institutionella aktieägare som till följd av interna regelverk saknar möjlighet att ingå teckningsförbindelser.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Bra fart på Invisio som nu tagit steget till börsen

Idag tog Invisio steget från First North till att börja handlas på Nasdaq Stockholms huvudlista. Bolagets försäljningen har tagit fart. Intervju med bolagets VD på börsen.

Fyra bra aktier att investera i just nu

De fyra bästa aktierna att investera i just nu är Biotage, Haldex, Transmode och Invisio. Därför ska du göra en placering i dem.