Nyemission i

Implementa Sol AB

Ej tillgängligt

Implementa Sol är en återförsäljare av solenergiprodukter. Företaget utvecklar även produkter för laboratorier. Implementa Sol AB hette tidigare Implementa Hebe AB

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:3. För varje (1) aktie av serie A eller serie B som innehas på avstämningsdagen erhålles en (1) teckningsrätt av serie B. Tre (3) teckningsrätter av serie B berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie B i bolaget.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Implementa Sol AB hittades