Nyemission i

Image Systems AB

Ej tillgängligt

Image Systems systemlösningar inom området för bildvetenskap hanteras i tre affärsområden: Media, Defence och Motion, via ett globalt nätverk av kvalificerade distributörer.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 3:1.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Företrädesemissionen är fullt garanterad via ett garantikonsortium bestående av Vortel Investment Ltd, Tibia Konsult AB (Sten K Johnson) och Thomas Wernhoff. Företaget gör i samband med denna företrädesemission även apportemissioner.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Tre aktuella nyemissioner

Image Systems, Igrene och VibroSense är alla tre aktuella med nyemissioner av aktier. Två av företagen är noterade och det tredje står inför notering.