Nyemission i

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB

Hyresfastighetsfondens affärsidé är att förvärva, utveckla och effektivt förvalta fastighetsbestånd med hög direktavkastning, vilket i kombination med fördelaktiga finansieringslösningar skall ge en bra avkastning på investerat kapital. Hyresfastighetsfonden princip är att realisera värdetillväxten så snart som möjligt och avsluta fonden därefter (23 – 120 månad).

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:2. För varje 1 befintlig aktie, oavsett serie, erhålls 1 teckningsrätt serie B. 2 sådana teckningsrätter berättigar till teckning av 1 aktie serie B.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Handel med teckningsrätter kommer att ske på NGM MTF under perioden 13 - 22 december 2011. Handel med BTA B kommer att ske på NGM MTF från och med den 13 december 2011 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av januari 2012.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB hittades