Nyemission i

HQ AB

Ej tillgängligt

HQ AB bestod tidigare av HQ Bank och HQ Fonder. Men idag har inte HQ AB någon verksamhet längre.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:2. 2 befintliga stamaktier ger rätt att teckna 1 ny stamaktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Företrädesrättsemissionen är i sin helhet säkerställd genom separata teckningsförbindelser och garantiåtaganden från Bolagets ägare Investment AB Öresund, Mats Qviberg (inklusive familj) och Sten Dybeck (inklusive familj).

Uppdatering: HQ drar tillbaka denna nyemission. Företaget föreslår gör istället en nyemission som är nästan dubbelt så stor, och säljer även sitt fondbolag till Öresund, som de sedan kan köpa tillbaka.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till HQ AB hittades