Nyemission i

Hoylu AB

Ej tillgängligt

Hoylu ska göra satsningar inom teknologier innefattande, men inte uteslutande, storbildsskärmar, ljud, Augmented och Virtual Reality däribland ”the Internet of Things” (IoT).

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:6. 1 befintlig aktie ska berättiga till 1 teckningsrätt och 6 teckningsrätter ska berättiga till teckning av 1 ny aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Förutom denna företrädesemission gör Hoylu även en riktad emission på 6,25 Mkr.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Hoylu AB hittades