Nyemission i

Hoodin AB

Ej tillgängligt

Hoodin erbjuder en tjänst som förser professionella användare med ett enkelt och effektivt verktyg för bevakning, inhämtning, förädling samt distribution av internetbaserat innehåll.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:1. Varje befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger rätt att teckna en (1) aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Teckningsförbindelser från Jonas Sjögren, Jari Pulkkinen, Hans-Peter Ostler, Lennart Ekerholm och Jan Lundström uppgår sammanlagt till cirka 1,73 MSEK, vilket motsvarar cirka 29,02 procent av Företrädesemissionen. Garanterna, Alsteron AB, Axella Allocation AB, Hans-Peter Ostler, Lennart Ekerholm och Jan Lundström, har lämnat garantiåtaganden med sedvanliga villkor som sammanlagt uppgår till cirka 2,01 MSEK, motsvarande cirka 33,77 procent av Företrädesemissionen. Sammanlagt omfattas därmed cirka 62,79 procent av Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser. För emissionsgarantierna utgår en garantiersättning om 15,00 procent av det garanterade beloppet. Ersättning till befintliga aktieägare utgår dock endast avseende den del av garantiåtagandena som överstiger aktieägarnas respektive pro rata-andel i Företrädesemissionen.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Smartare innehållsbevakning med Hoodin

Hoodin erbjuder en plattform som bevakar, hanterar och skapar engagemang från den enorma mängd information som finns idag. Behovet finns bland annat hos medtech- och pharma-bolagen. Hoodin står inför en notering och vi har därför ställt några frågor till vd Marcus Emne.