Nyemission i

Hoi Publishing AB

Ej tillgängligt

Hoi Publishing är ett bokförlag. I gruppen ingår specialiserade verksamheter och imprints såsom Lilla Hoi, Kunskapshuset Förlag, Lusthuset Förlag, Hoi Audio, Hoi Agency och dess danska dotterbolag Hoi Forlag ApS. Hoi Publishing AB hette tidigare Hoi Förlag AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Öppen för allmänheten.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Hoi Publishing noteras på NGM Nordic SME den 8 juli 2022.

Hoi har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden om cirka 6,1 Mkr.

Uppdatering: Erbjudandet tecknades till 6,1 Mkr motsvarande 31 procent av erbjudandets totala volym. Bolaget tillförs 78 nya aktieägare.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Hoi Publishing har en intressant modell men värderingen i noteringserbjudandet är för högt

Hoi Publishing är ett bokförlag som nu noteras på NGM Nordic SME. Affärsvärlden anser att företaget har en intressant modell men att värderingen är för hög.