Nyemission i

Hoi Publishing AB

Ej tillgängligt

Hoi Publishing är ett bokförlag. I gruppen ingår specialiserade verksamheter och imprints såsom Lilla Hoi, Kunskapshuset Förlag, Lusthuset Förlag, Hoi Audio, Hoi Agency och dess danska dotterbolag Hoi Forlag ApS. Hoi Publishing AB hette tidigare Hoi Förlag AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 4:5. En befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen ger en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av fyra (4) nya B-aktier.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Emissionen är skriftligt säkerställd av medlemmar i styrelse, ledning och befintliga aktieägare, genom teckningsåtaganden till totalt 31 procent (motsvarande 2,2 MSEK). Ingen ersättning utgår för de teckningsåtagande som har lämnats.

I syfte att säkerställa Bolagets kortfristiga rörelsekapitalbehov fram till det att likvid från Emissionen tillfaller Hoi har Bolaget upptagit ett brygglån om 1,3 MSEK från Future Conference AB. För brygglånet utgår ränta om 2 procent per påbörjad 30-dagarsperiod samt en uppläggningskostnad om 5 procent.

Uppdatering: Hoi Publishings företrädesemission tecknades till totalt 63 %. 14 % med företrädesrätt och 46 % utan. Toppgaranterna får teckna 3 %.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Hoi Publishing har en intressant modell men värderingen i noteringserbjudandet är för högt

Hoi Publishing är ett bokförlag som nu noteras på NGM Nordic SME. Affärsvärlden anser att företaget har en intressant modell men att värderingen är för hög.