Nyemission i

HMS Networks AB

Ej tillgängligt

HMS Networks är en leverantör av lösningar inom industriell informations- och kommunikationsteknologi (Industrial ICT). Lokal försäljning och support sköts från mer än 20 säljkontor runt om i världen samt genom ett världsomspännande nätverk av distributörer och partners.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktad emission via ett accelererat bookbuilding-förfarande anordnat av SEB.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Efter att börsen stängt den 17 april 2024 inledde HMS Networks en emission på 1400 Mkr.

HMS avser att använda likviden för att återbetala brygglånefaciliteten om cirka 120 miljoner USD som var en del av finansieringen för att förvärva Red Lion Controls och för att säkerställa en effektiv kapitalstruktur.

Investment AB Latour har åtagit sig, och AMF Fonder har uttryckt sin avsikt, att investera i Nyemissionen upp till ett belopp som motsvarar deras respektive ägarandelar. Investment AB Latour och AMF Fonder representerar tillsammans 33,5 procent av aktierna och rösterna i HMS.

Uppdatering: HMS fick in 1400 Mkr till 400 kr per aktie, motsvarande en rabatt på 1,2 % mot stängningskursen.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till HMS Networks AB hittades