Nyemission i

Hexagon AB

Ej tillgängligt

Hexagon AB är en ledande, global leverantör av 3D lösningar för att konstruera, mäta och positionera objekt samt att behandla och presentera data. Hexagons lösningar gör det möjligt för kunden att öka produktiviteten, förbättra kvalitén samt fatta bättre och snabbare operationella beslut.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:3. Varje 1 befintlig aktie av serie A i Hexagon berättigar till 1 teckningsrätt av serie A och varje 1 befintlig aktie av serie B berättigar till 1 teckningsrätt av serie B. 3 teckningsrätter av serie A respektive serie B ger rätt att teckna ) ny aktie av respektive aktieslag (primär företrädesrätt).

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Melker Schörling AB och Ramsbury Invest AB, två av Hexagons största ägare, samt Hexagons koncernchef och VD, Ola Rollén, och finans- och ekonomidirektör, Håkan Halén, som tillsammans innehar aktier motsvarande cirka 53 procent av rösterna och cirka 35 procent av kapitalet i Hexagon, har förbundit sig att teckna aktier motsvarande sina respektive pro rata-andelar av nyemissionen. Ramsbury Invest AB har därutöver dessutom garanterat teckning av aktier motsvarande ytterligare cirka 16 procent av nyemissionen. Följdaktligen har tecknings- och garantiåtaganden motsvarande mer än 50 procent av nyemissionen erhållits.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Nio bra aktier med hög totalavkastning

Listan på nio bra aktier med en förväntad totalavkastning på över 10 %, där Axis toppar med över 20 %.