Nyemission i

Heliospectra AB

Ej tillgängligt

Heliospectra utvecklar och säljer effektiva ljussystem för kontrollerad och kvalitativ odling.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 3:17. Innehav av 1 aktie på avstämningsdagen ger 1 teckningsrätt. 17 teckningsrätter ger rätt att teckna 3 aktier.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Bolaget har erhållit teckningsåtaganden från Bolagets fyra största aktieägare Weland Stål AB, Weland Värdepapper AB, Corespring New Technology AB och Agartha AB motsvarande deras andelar pro rata i Företrädesemissionen, totalt motsvarande cirka 20,1 MSEK, d.v.s. cirka 76,8 procent av företrädesemissionen.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

VD-intervju inför notering av Heliospectra

Intervju med VD för Heliospectra som listas på First North den 18 juni. Företaget som tillverkar nyskapande belysning som gör att odling i växthus ger högre kvalité till lägre energikostnad.