Nyemission i

Hammarby Bandy AB

Ej tillgängligt

Bandyklubb, kommersiell elitbandy.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:2. 1 teckningsrätt per gammal aktie. 2 teckningsrätter ger rätten att teckna 1 nyemitterad B-aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Hammarby Bandy AB hittades