Nyemission i

Hammar Invest AB

Ej tillgängligt

Hammar Invests affärsidé är att – genom rörelsedrivande dotterbolag – bedriva utveckling, marknadsföring och tillverkning samt försäljning av hanteringsutrustning för materialflöden inom träindustrin och att nyttja denna teknologi i andra branscher med målsättningen att fokusera på nischer med höga kapaciteter. Hammar Invest AB hette tidigare Facile & Co AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

En kvittningsemission för att kvitta skulder.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Hammar Invest AB hittades