Nyemission i

Hammar Invest AB

Hammar Invests affärsidé är att – genom rörelsedrivande dotterbolag – bedriva utveckling, marknadsföring och tillverkning samt försäljning av hanteringsutrustning för materialflöden inom träindustrin och att nyttja denna teknologi i andra branscher med målsättningen att fokusera på nischer med höga kapaciteter. Hammar Invest AB hette tidigare Facile & Co AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 5:3. Varje 3 befintliga aktier, oavsett aktieslag, ger rätt att teckna 1 unit. 1 unit består av 5 aktier och 2 vederlagsfira teckningsoptioner.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Några aktieägare har på förhand förbundit sig att teckna aktier för 10,7 Mkr. Härutöver har ett garantikonsortium förbundit sig att teckna aktier för 5 Mkr.

Uppdatering: Teckningsperioden förlängs till den 28 juli 2010.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Hammar Invest AB hittades