Nyemission i

Gunnebo AB

Ej tillgängligt

Säkerhetskoncernen Gunnebo är en professionell leverantör av säkerhetsprodukter och lösningar. Med hundratals år av erfarenhet har vi expertkunskap inom säker förvaring, områdesskydd, tillträdeskontroll och kontanthantering.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Villkoren för nyemissionen inklusive teckningskurs kommer att meddelas senast den 20 november 2009.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Gunnebos fyra största aktieägare, representerande 56 procent av röster och kapital, garanterar nyemissionen i sin helhet.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Gunnebo AB hittades