Nyemission i

Guideline Geo AB

Guideline har utvecklat en internationellt patenterad metod för bättre positionsbestämning av borren under pågående borrning efter olja och gas. Guideline Geo AB hette tidigare Guideline Oil Drilling Technology AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:1

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Nyemissionen är fullt ut garanterad genom teckningsförbindelser från befintliga aktieägare, däribland styrelsens ordförande och verkställande direktören, samt genom en teckningsgaranti utställd av Erik Penser Bankaktiebolag.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Guideline Geo AB hittades