Nyemission i

Green Growth AB

Ej tillgängligt

Bolagets affärsidé består i att investera i bolag och projekt som är verksamma inom de så kallade areella näringarna. De areella näringarna består bl.a. av jord och skog. Green Growths mål är att skapa ett differentierat innehav fördelat på ca fyra bolag inom en period av ca två år.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Företaget planerar en notering senast 2012.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Green Growth AB hittades