Nyemission i

Grangex AB

Ej tillgängligt

Grängesberg Exploration har bildats för att utreda förutsättningarna för utvinning av apatit och järnmalm. Grangex AB hette tidigare Grängesberg Exploration Holding AB. Grängesberg Exploration Holding AB hette tidigare Metallvärden i Sverige AB. Metallvärden i Sverige hette tidigare Kilsta Metallvärden. Kilsta Metallvärden hette tidigare Kilsta Metall.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 2:3. Varje en (1) innehavd aktie ger en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger härvid rätt att teckna två (2) nya aktier.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Ledande befattningshavare i Bolaget och större aktieägare har tillsammans åtagit sig att teckna aktier för cirka 11 MSEK, motsvarande cirka 14 procent av Företrädesemissionen.

Utöver de ovan nämnda teckningsförbindelserna har externa garanter lämnat garantiåtaganden som sammanlagt uppgår till cirka 50 MSEK, motsvarande cirka 62 procent av Företrädesemissionen.

Utöver detta så har bolaget även upphandlat en toppgaranti vilket gör att emissionen är säkerställd till upp till 92 procent, motsvarande upp till cirka 74 MSEK.

För emissionsgarantierna utgår en garantiersättning om fjorton (14) procent av det garanterade beloppet att erläggas i kontant ersättning alternativt sexton (16) procent att erläggas genom kvittning mot nyemitterade aktier i Bolaget som emitteras på samma villkor som Företrädesemissionen.

För toppgarantierna utgår en garantiersättning om sexton (16) procent av det garanterade beloppet att erläggas i kontant ersättning alternativt arton (18) procent att erläggas genom kvittning mot nyemitterade aktier i Bolaget som emitteras på samma villkor som Företrädesemissionen.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Grangex AB hittades