Nyemission i

GliGene AB

Ej tillgängligt

GliGene är ett bolag verksamt inom tidig läkemedelsutveckling som upptäcker, utvecklar och kommersialiserar nya målinriktade terapier för cancerpatienter.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktad emission till KDev Oncology AB, ett av Karolinska Development AB helägt dotterbolag.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till GliGene AB hittades