Nyemission i

Getinge AB

Ej tillgängligt

Getinge-koncernen har tre affärsområden: Infection Control, Medical Systems och Extended Care.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:16

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Emissionen är säkerställd i dess helhet via teckningsförbindelse och garanti från Carl Bennet AB. Prospekt släpps 27 februari.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Köp Getinge – konjunkturokänslig dollarvinnare

Dagens industri ger en köprekommendation till det klassiska företaget Getinge. Man lyfter fram en stark balansräkning som gör att bolaget kan göra förvärv, att verksamheten är konjunkturoberoende och att samhället har ett fortsatt stort eftersatt vårdbehov efter covidpandemin.