Nyemission i

GET Group AB

Ej tillgängligt

GET Group gör lite olika saker med någon form av koppling till energi. GET Group AB hette tidigare Net Trading Group NTG AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktad till ej namngivna investerare. En unit består av en aktie samt en teckningsoption av serie 2022:1.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

En teckningsoption av serie 2022:1 berättigar innehavaren till teckning av en ny aktie i Bolaget och teckningskursen ska vara 0,051547 kronor. Teckning av nya aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptionerna kan ske från och med att teckningsoptionerna har registrerats av Bolagsverket och etthundraåttio (180) dagar framåt.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till GET Group AB hittades