Nyemission i

Genovis AB

Ej tillgängligt

Genovis utvecklar och designar smarta nanopartiklar för preklinisk imaging och diagnostik samt utvecklar och säljer verktyg för modifikation av antikroppar.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:3.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Huvudägarna Mikael Lönn och LMK Ventures AB har lämnat skriftliga teckningsförbindelser och kommer att teckna sina respektive andelar av emissionen. Därutöver har Mikael Lönn och LMK Ventures AB lämnat en garanti som tillsammans med teckningsförbindelserna garanterar 70 % av den totala emissionsvolymen.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Genovis AB hittades