Nyemission i

Genovis AB

Genovis utvecklar och designar smarta nanopartiklar för preklinisk imaging och diagnostik samt utvecklar och säljer verktyg för modifikation av antikroppar.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 3:4.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Förträdesemissionen är på 20 Mkr, samt om emissionen övertecknas så finns möjligheten att utnyttja övertilldelningsoptionen och ta in ytterligare 8 Mkr. Huvudägaren Farstorp Invest AB samt de styrelseledamöter som är aktieägare i Bolaget, motsvarande totalt 24 %, har aviserat sina avsikter att teckna sina respektive delar i nyemissionen.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Genovis AB hittades