Nyemission i

Genetic Analysis AS

Ej tillgängligt

Genetic Analysis affärsmodell är att utveckla, dokumentera, tillverka och marknadsföra IVD-produkter (In vitro-diagnostik) i enlighet med gällande lagkrav genom en egen värdekedja.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Öppen för allmänheten. En unit innehåller 10 aktier, 6 teckningsoption av serie TO1 samt 7 teckningsoptioner av serie TO2.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Genetic Analysis noteras på Spotlight den 1 oktober 2021.

Genetic Analysis har på förhand skriftligen avtalat om cirka 48 MNOK av nyemissionen genom teckningsförbindelser.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Genetic Analysis AS hittades