Nyemission i

Garpco AB

Ej tillgängligt

Garpco AB är ett holdingbolag och är moderbolag i Garpcokoncernen. Bolagets affärsidé är att förvärva, utveckla och långsiktigt äga mindre och medelstora företag. Expansionen sker genom utveckling av och organisk tillväxt i dotterbolagen samt förvärv av företag som passar in i gruppens koncept. En stor del av Garpcos affärsidé är att förse tillverkningsindustrin med komponenter, verktyg och förnödenheter, antingen genom produktion eller genom handelsföretag.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Öppen för allmänheten

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Garpco noteras på NGM Nordic SME den 7 maj 2024.

Garpco erhållit teckningsförbindelser från medlemmar ur Bolagets styrelse, ledande befattningshavare samt vissa av Bolagets större aktieägare och strategiska investerare att teckna aktier i nyemissionen till ett totalt belopp motsvarande 4,7 MSEK och cirka 18,5 procent av nyemissionen. Vidare har en av Bolagets huvudägare, Investment AB Spiltan, åtagit sig att teckna aktier i spridningsemissionen upp till ett värde om upptill cirka 8 MSEK, i det fall teckningsgraden understiger 50 procent av Erbjudandet.

Uppdatering: Emissionen blev tecknad till 116 %.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Garpco AB hittades