Nyemission i

Fuud AB

Ej tillgängligt

Fuud samlar en rad svenska varumärken inom functional foods under samma tak, för att med gemensam kraft utmana de befintliga spelarna inom en av livsmedelsbranschens snabbast växande kategorier. Fuud AB hette tidigare Frill Holding AB. Frill Holding AB hette tidigare Odlanor AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 8:10. Innehav av en (1) befintlig aktie ger en (1) uniträtt och tio (10) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit består av åtta (8) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Fuud har erhållit teckningsförbindelser från ett urval av Bolagets större befintliga aktieägare uppgående till cirka 8,8 MSEK, motsvarande cirka 11,3 procent av Företrädesemissionen. Vidare har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier med externa investerare i form av en så kallad bottengaranti om cirka 53,8 MSEK, motsvarande cirka 68,9 procent av Företrädesemissionen, och en så kallad toppgaranti om cirka 1,0 MSEK, motsvarande cirka 1,3 procent av Företrädesemissionen. Genom bottengarantin säkerställs, förutsatt att teckning sker minst motsvarande teckningsförbindelserna, att Företrädesemissionen blir tecknad och betald upp till cirka 80,2 procent av Företrädesemissionen.

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till ett lösenpris om 0,38 SEK. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner beräknas Fuud därmed tillföras ytterligare cirka 16,1 MSEK före emissionskostnader. Teckningsperioden för utnyttjande av teckningsoptionerna löper från och med den 11 november till och med den 25 november 2022.

Uppdatering: 31,1 procent av företrädesemissionen tecknades med stöd av uniträtter, 0,5 procent utan företrädesrätt. 49,9 procent av tecknades av emissionsgaranterna. Totalt cirka 81,4 procent.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Fuud AB hittades