Nyemission i

Future Gaming Group International AB

Future Gaming Group är en spelkoncern med en affärsidé som går ut på att investera i och utveckla produkter för casino & lotterispel på Internet. Future Gaming Group International AB hette tidigare PlayHippo AB. PlayHippo AB hette tidigare United Media Sweden AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Befintliga aktieägare har företräde, men emissionen är öppen för alla.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

United Media planerar en notering på Aktietorget under 2010.

Uppdatering: Depåinstituten förstod inte aktiespridningstransaktionen. För att alla aktieägare ska ha en rimlig chans att delta i emissionen så förlängs teckningstiden till den 30 juni 2010.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Future Gaming Group International AB hittades