Nyemission i

Fundior AB

Ej tillgängligt

Fundior är ett finans- och fastighetsbolag. Bolaget investerar i fastigheter, fastighetsbolag och fastighetsrelaterade aktier. – Fundiors tidigare verksamhet var att erbjuda finansiella tjänster inom det Europeiska samarbetsområdet enligt principen ”över gränserna”. Bolaget erbjuder framstegsvänliga verktyg för kapitalförvaltning på den globala marknaden för institutioner, försäkringsrepresentanter, investeringsrådgivare och deras kunder.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:2. För 1 befintlig aktie erhålls 1 teckningsrätt. Innehav av 2 teckningsrätter berättigar till teckning av 1 aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Handel med teckningsrätter kommer att ske 15 januari - 2 februari 2010.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Fundior AB hittades