Nyemission i

Free2Move Holding AB

Ej tillgängligt

Free2move erbjuder produkter och tjänster inom Industriell IoT (Internet of Things) i form av intelligenta sensornätverk som trådlöst samlar in, analyserar, kontrollerar och styr olika enheter.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 9:2. För varje aktie erhålls nio teckningsrätter. Två teckningsrätt berättigar till teckning av en ny aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Ett konsortium av aktieägare och externa investerare har, utan annan kostnad för Bolaget än ränta för den del av det garanterade beloppet som inbetalts till Bolaget, för den tid som detsamma disponeras, avlagt teckningsåtaganden motsvarande 2 000 000 kronor för denna emission.

OBS, datum för teckning är en uppskattning, exakta datum har ännu inte kommunicerats.

Uppdatering: Faktiska datum för teckningstiden har lagts in.

Uppdatering: Teckningstiden har förlängts till den 8 mars 2013.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Free2Move Holding AB hittades