Nyemission i

Formpipe Software AB

Ej tillgängligt

FormPipe Software AB är ett programvarubolag inom ECM (Enterprise Content Management). Företaget utvecklar och levererar ECM-produkter för att strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 3:1. En (1) innehavd aktie berättigar till tre (3) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt ger rätt att teckna en (1) ny aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Genom teckningsåtaganden och garantiåtaganden är nyemissionen till fullo säkerställd.

OBS! Exakta datum har ännu inte kommunicerats, ovanstående datum är en uppskattning.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Formpipe Software AB hittades